Pagpapantig (Syllabication)

When reading, knowing how to syllabicate words is key. This helps a lot in breaking down the word into smaller parts. Filipino words have rules in syllabication.  Ano ang pantig? Ang pantig ay ang pagbuka ng bibig o saltik ng dila na gumagawa ng tunog upang bigkasin ang salita. Upang magkaroon ng tunog ang isang …

Pagpapantig (Syllabication) Read More »