Pangngalan

Ang mga pangngalan (nouns) ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. These are words that name people, animals, things, places, or events.  Ang mga salita sa ibaba ay ilan sa halimbawa ng mga pangngalan.  Tao (people): nars, doktor, dentista, nanay, Gng. Cruz Hayop (animals): aso, pusa, gagamba, langgam Bagay …

Pangngalan Read More »