Pangngalang Pantangi at Pambalana

Pangngalang pantangi at pambalana worksheet

This activity will help kids identify if the pangngalan is a pangngalang pantangi or a pangngalang pambalana. 

What’s a pangngalang pantangi at pangngalang pambalana?

Below is a definition of pangngalan.

Ang mga pangngalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. 

Ito ay maaaring pantangi (proper) o pambalana (common). 

1. Pangngalang pantangi – mga tiyak (proper) na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ang mga ito ay nagsisimula sa malaking titik. 

Halimbawa: Starbucks, Gng. Cruz, Pasko, 

2. Pangngalang pambalana – mga pangkalahatang (general) ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. 

Halimbawa: aso, kape, nanay

Here’s a free activity to help identify the kind of noun. 

How to use this activity

For this activity, you will need scissors, glue stick, and paper. 

Print this worksheet. Cut out the different pangngalan along the dashed lines. Sort the words in the correct column and stick the words. 

A Google Slide version of this activity is also available. Click here!